Skip to content

Jegyző

Jegyző: dr. Odonics Aliz

Telefon: 96/671-034
E-mail cím: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Feladata:

A jegyző:

  • dönt a hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyekben,
  • döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó ügyeket,
  • a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét,
  • egyes hatásköreit átruházhatja,
  • tanácskozási joggal részt vesz a Képviselő-testületek és bizottságaik ülésein,
  • gondoskodik a Hivatal Szervezeti és működési Szabályzata, az egyéb jogszabály által kötelezően előírt, vagy egyébként szükséges belső szabályzatok előkészítéséről, szükség esetén módosításáról,
  • a jegyző közvetlenül az érdemi ügyintéző köztisztviselőnek is átadja egyes ügykörökben, ügyekben, melyek közbenső intézkedést igényelnek (idézés, felszólítás, igazolás, stb.)
  • a jegyző egyes esetekben előzetes egyeztetési, tájékoztatási kötelezettséget is előírhat a kiadmányozási jog gyakorlásához,
  • a jegyző akadályoztatása, vagy távolléte esetén a kiadmányozási jogot a jegyző által meghatározott munkatárs gyakorolja,
  • az átadott kiadmányozási jog gyakorlása nem adható tovább.