Skip to content

Rendeletek

Dunakiliti Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletei

 

2018. évi ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK

1/2018 (I. 30.) A helyi adókról szóló 12/2015 (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2/2018 (III. 5.) A 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

3/2018 (III. 5) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

4/2018 (III. 5.) A Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

5/2018 (VI. 1.) Az intézményi közétkeztetés térítési díjáról

6/2018 (V. 30.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

 7/2018 (VI. 28.) A helyi építési szabályzatról szóló 23/2013 (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

8/2018 (X. 8.) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

9/2018 (X. 16) A helyi építési szabályzatról szóló 21/2013 (XII, 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

10/2018 (X. 16.) A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

 11/2018 (XI. 26.) a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 9/2015 (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

2017. évi ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK

1/2017 (II. 27.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2/2017 (II. 27.) A Helyi Építési Szabályzatról (HÉSZ) szóló 21/2013 (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

3/2017 (IV. 27.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016 (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

4/2017 (IV. 28.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

5/2017 (VI. 1.) Önkormányzati rendelet a szociális ellátásokról szóló 3/2015 (II. 27) önkormányzati rendelet módosításáról

6/2017 (VI. 1.) A településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi viszony szabályairól

7/2017 (VI. 1.) Az intézményi közétkeztetés díjairól

8/2017 (VI. 11.) A hivatali helységen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyeztetés szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről

9/2017 (X. 4.) A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

 10/2017 (X. 4.) A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2017 (X. 4.) A 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017 (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2017  (X. 19.) A helyi névszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

13/2017 (XII. 1. ) A 2017. évi költségvetésről szóló 2017/1. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

14/2017 (XII. 1.) A Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről

15/2017 (XII. 14.) a “Babaszámla” nyitásáról szóló 18/2014 (XII. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

16/2017 (XII. 29.) A településkép védelméről

2016. évi ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK

1/2016 (II. 18,) Dunakiliti Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2/ 2016 (II. 18.) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról

3/ 2016 (II. 29.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

4/2016 (IV. 01.) A helyi adókról szóló 12/2015 (XI. 26.) rendelet módosításáról

5/2016 (IV. 01.) A Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről

6/2016 (IV. 16.) A helyi építészeti értékek védelméről

7/2016 (V. 2.) A 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015 (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

8/2016 (V. 3.) Az  önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

9/2016 (VI. 1.) A 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről

10/2016 (VII. 21.) Az intézményi közétkeztetés díjairól

11/2016 (IX. 29.) A 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016 (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2016 (X. 28.) A szociális tűzifa-támogatás helyi szabályairól

13/2016 (X. 28.) Az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról és megállapításáról

2015. évi ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK

1/2015. (II. 27.) Dunakiliti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésről

     Mellékletek:

     1. sz. melléklet

     2. sz. melléklet

     3. sz. melléklet

     4. sz. melléklet

     5. sz. melléklet

     6. sz. melléklet

2/2015. (II. 27.) Dunakiliti Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének módosításáról

     Mellékletek:

     1./A sz. melléklet

     1./B sz. melléklet

     2. sz. melléklet

     3./A sz. melléklet

     3./B sz. melléklet

     4. sz. melléklet

     5. sz. melléklet

3/2015. (II. 27) Dunakiliti Község Önkormányzata a szociális ellátásról

4/2015 (V. 4.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

5/2015  (IV. 26.) A 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről

6/2015 (VIII, 14) A helyi építési szabályzatról (HÉSZ) szóló 21/2013. (XII. 18) önkormányzati rendelet módosításáról

7/2015 (VIII. 14.) A szociális ellátásokról szóló 3/2015 (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

8/2015 (X. 1.) A 2015-ös költségvetésről szóló 1/2015 (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

9/2015 (X. 1.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

10/2015 (X. 1) A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

11/2015 (X. 1.) Az önkormányzat közútkezelői feladatainak ellátásáról

12/ 2015 (XI. 26.) A helyi adókról

13/ 2015 (XI. 26.) A szociális tűzifa-támogatás helyi szabályairól

 

2014. évi ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK

 1/2014. (II. 05.) Dunakiliti Közös Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítéséről

2/2014. (II. 05.) Dunakiliti Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről

     Mellékletek:

     1. sz. melléklet

     1/a sz. melléklet

     2.  sz. melléklet

     3. sz. melléklet

     3. sz. melléklet

     4. sz. melléklet

     5. sz. melléklet

     6. sz. melléklet

3/2014. (II. 05.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

4/2014. (IV. 01.) A helyi környezetvédelemről és köztisztaság helyi szabályairól

5/2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról

     Mellékletek:

     1. sz. melléklet

     1/a. sz. melléklet

     2/a. sz. melléklet

     3. sz. melléklet Óvoda bev

     3. sz. melléklet Óvoda kiadásai

     4. sz. melléklet

     5. sz. melléklet

6/2014. (IV. 29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

     6/2014.(IV.29.) sz. r. mellékletei:

7/2014.(VI.24.) “Babakötvény” hatályon kívül helyezve

8/2014. (VI. 24.) Közétkeztetési díjak

9/2014. (VI. 24.) 20/2012.XI30.) sz. Az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet módosítása

10/2014. (VIII. 25.) Közterületek elnevezéséről

11/2014. (IX. 23.) Úszóműállás létesítéséről

12/2014. (IX. 30.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról

13/2014. (X. 27.) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

14/2014. (X .31.)  Önkormányzat SzMSz

15/2014. (X. 31.) Kommunális adó r. hatályon kívül helyezése

16/2014. (XI. 27.) Költségvetési rendelet módosítása

17/2014. (XI. 27.) Szociális tűzifa

18/2014. (XII. 04.) “Babaszámla”

19/2014. (XII. 16.) Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek ill.keg.

20/2014. (XII. 16.)  A Helyi Építési Szabályzat módosításáról

     Melléklet: 20/2014.(XII.16.) sz. rendelethez

2013. évi ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK

3/2013. (II. 22.) Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

      3/2013. (II. 21.) sz. rendelet mellékletei

5/2013. (II. 22.) Az ebek egyedi jelöléssel történő ellátásáról

7/2013. (III.27.) Hulladékkezelési díjról

9/2013, (IV. 30.) A 2012. évi költségvetés módosításáról

     9/2013.(IV.30.) sz. rendelet mellékletei

10/2013. (IV. 30.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

     10/2013.(IV.30. sz. rendelet mellékletei

13/2013. (VI. 18.) sz. rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról

  14/2013. (VII. 12.) sz. rendelet a közterület rendeltetéstől eltérő használatáról

15/2013. (X. 01.) sz. rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról

     15/2013.(X.01.) sz. rendelet mellékletei

16/2013. (XI. 26.) sz. rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról

18/2013. (XII. 18.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

19/2013. (IIX. 18.) A szociális ellátásról

21/2013. (IIX. 18.) A helyi építési szabályzat (HÉSZ)

2012. évi ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK

1/2012. Dunakiliti Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetés módosításáról

2/2012. (II. 28.) Dunakiliti Község Önkormányzatának a talajterhelési díjról szóló 9/2004(VII.23.) r. mód.

5/2012. (III. 30.) Dunakiliti Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának mód.

6/2012. (III. 30.) Dunakiliti Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.28.) sz. r. mód.

8/2012. (V. 4.) Az önkormányzat illetékességi területén fizetendő víz- és csatornadíjakról

10/2012. (V. 4.) Dunakiliti Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési r. mód.

11/2012. (V. 4.) Dunakiliti Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

14/2012. (X. 08.) Dunakiliti Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetés mód.

18/2012. (X. 08.) Dunakiliti Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/201.(V.03.) sz. r. mód.

19/2012. (XI. 30.) Dunakiliti Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosítása

20/2012. (XI. 30.) Dunakiliti Község Önkormányzatának vagyonáról