Dunakiliti

Pályázati hirdetmény óvodavezetői állás betöltésére

Dunakiliti Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kiserdei Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos út 92.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A nemzeti köznevelésről szóló törvény 69. §-ában meghatározottak, különösen: az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogokat.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•         Főiskola, óvodapedagógus,
•         szakmai gyakorlat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•         büntetlen előélet, nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         óvodapedagógusi munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, nevelési-oktatási intézményben szerzett veze – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         szakmai önéletrajz; az intézmény vezetésére, fejlesztésre vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás idejére szóló 5 éves vezetői program; érvényes erkölcsi bizonyítvány; végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata; nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez, továbbításához; nyilatkozat a vagyon-nyilatkozattételi kötelezettség megbízást megelőző vállalására

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Andor Tamásné nyújt, a 0696671033 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Dunakiliti Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos út 86. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DK1072/2019 , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.
és
•         Elektronikus úton Kovács Andor Tamásné részére a polgarmester@dunakiliti.hu E-mail címen keresztül
•         Személyesen: dr. Odonics Aliz , Győr-Moson-Sopron megye, 9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos út 86.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkezők véleményezik, a pályázókat a képviselő-testület meghallgatja. Ezt követően a képvsielő-testület dönt a megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•         www.dunakiliti.hu – 2019. május 15.
•         Oktatási és Kulturális Közlöny – 2019. május 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 15.

 Közigállás

Nagy Klaudia – Családgondozó
Ügyfélfogadás:
Dunakiliti, Kossuth u. 63.
(Közösségi Ház épületében)
H: 8.00 –12.00
 
Ügyfélfogadási időn kívül :
 
Kistérségi Gyermekjóléti Családsegítő Központ
 
Cím: 9200, Mosonmagyaróvár, Vasutas utca 10.
Turner Zsolt
 
Fogadóóra:
K: 12.00 – 15.00
 
Cím: Dunakiliti, Kossuth L. u. 63.
(Közösségi Ház épületében)
Akadályoztatás esetén a Mosonmagyaróvári Körzeti Iroda fogadóórája
folyamatos:
H – Cs: 9.00 – 11.00 óráig ill. 13.00 – 15.00 óráig
P: 9.00 – 13.00 óráig
Dr. Horváth Miklós
Telefon: 96/224-021
 
Ellátás:
H: 8.00–16.00
K: 8.00–13.00
Sz: 8.00–16.00
 
Fogorvosi ügyelet:
Teljesítés helye: Mosonmagyaróvár és Halászi közigazgatási területén biztosított fogorvosi
rendelők.
 
Telefon: 70/284-8240; 20/982-4645
 
Időtartam: Szombat, vasárnap, munkaszüneti és ünnepnapokon 8.00 órától 12.00 óráig.
 
Ellátotti kör: Mosonmagyaróvár, Mosonudvar és Halászi települések közigazgatási területén
állandó lakóhellyel vagy ideiglenes tartózkodási
hellyel rendelkező sürgősségi ellátást igénylők.
2018. április 1-től Dunakiliti és Feketeerdő lakcímkártyával rendelkező lakosai is
jogosultak az ellátásra.
Aesculap gyógyszertár:
dr. Lengyel Anna, dr. Tóth-Boros Eszter
Dunakiliti, Kossuth u. 96/A.
 
Telefon: 96/224-123
 
Nyitvatartás:
H, Sz, Cs, P: 8.00-14.30
K: 13.00–18.00
Dr. Rimóczi Natasa – Vegyes Háziorvosi Praxis
 
 
Cím: 9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos u. 96. (Egészségház)
 
Telefon: 96/224-582
 
Rendelési idő:
 
Orvosi rendelő:
Dunakiliti, Kossuth u. 96.;
Feketeerdő, Árpád tér 1.
 
H-Cs: 8.00 – 10.00 Feketeerdő;
H, Cs: 10.00 – 12.00 Dunakiliti;
K: 13.00 – 17.00 Dunakiliti;
K: 11.00 – 12.00 Tanácsadás;
Sz, P: 8.00 – 11.00 Dunakiliti
Ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 13 – 16 óráig
Kedd: 8 – 12 óráig
Szerda: 8 – 12 óráig
              13 – 16 óráig
Csütörtök: 13 – 16 óráig
Péntek: —
 
Jegyző ügyfélfogadása:
Dunakiliti: Hétfő: 13 – 16 óráig
Feketeerdő: Szerda: 13 – 16 óráig
 
Pénztári órák:
Hétfő: —
Kedd: 8 – 10 óráig
Szerda: —
Csütörtök: 14 – 16 óráig
Péntek: —
2018. 07. 01 – től védőnő: Ujháziné Kiss Judit
Elérhetőség: 06-20/231-3396
Cím: 9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos u. 96. (Egészségház)
 
Önálló védőnői tanácsadás:
hétfő és csütörtök 9-11 óra
Orvossal tartott tanácsadás (Dr. Rimóczi Natasa): hétfő 14-15 óra
Gyermek MSZSZ (Dr. Virághalmi Aranka): havonta 1 alkalommal

Bieber Istvánné
Telefon: 96/224-424