TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00037 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ „Dunakiliti belterületi csapadékvíz-rendezés I. ütem” CÍMŰ PÁLYÁZAT BEMUTATÁSA

TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00037 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ Dunakiliti belterületi csapadékvíz-rendezés I. ütem” CÍMŰ PÁLYÁZAT BEMUTATÁSA

Kedvezményezett neve: Dunakiliti Község Önkormányzata

TOP-2.1.3-16 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések című pályázati felhívás

Dunakiliti települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése című TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00037 azonosító számú projekt

A támogatás összege: bruttó 110.000.000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.06.30.

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A jelen fejlesztéssel érintett Kossuth Lajos utca (Polgármesteri Hivatal és a Kisfaludy utcai csomópont között), a Kisfaludy utca (az Arany János utcai csomópontig), Rajkai út (temető melletti szakasz) és Diós utca szakaszán megoldódik a csapadékvíz-rendezés. Részben nyílt, részben zárt rendszer kerül kiépítésre, felújításra. Elsődleges cél: a víz helyben tartására való törekvés.

A területen jelenleg szikkasztó földárkok vannak, amelyek nincsenek rendszerbe kötve, önállóan, elkülönülten „üzemelnek”.  A földárkok sok helyen feliszapolódtak.

A Kossuth utca északi oldalán felszíni folyóka van, és zárt elvezetés található melyet jelen beavatkozás nem érint. Mivel a meglévő földárkok feliszapolódtak így az árkokból nagyobb csapadékeseménykor kiönt a víz, veszélyeztetve a magánvagyont és infrastruktúrát. A meglévő közművek helyzete és a meglévő útburkolat szélessége nem teszi lehetővé, hogy a meglévő árkok méretét növeljük. Ezért a Kossuth utca azon részén, ahol műszakilag a meglévő közművekhez és meglévő közterülethez igazodva szükséges, ott burkolt, zárt szakaszok kiépítése történik. A zárt szakaszokon belül szikkasztó aknákat alakítunk ki, törekedve a csapadékvizek lehető legnagyobb helyben tartására.

A Kisfaludy utcában szintén szikkasztó földárkok vannak, melyek szintén nincsenek rendszerbe kötve. A földárkok feliszapolódtak, ezért új földárkok kialakítása szükséges, és a kapubejárok átereszek átépítése.

A Diós utca területén jelenleg az utca északi oldalán szintén szikkasztó földárkok vannak, amelyek nincsenek rendszerbe kötve, önállóan, elkülönülten „üzemelnek”.  A földárkok sok helyen feliszapolódtak. Az utca déli oldalán felszíni folyóka van, melyből víznyelőkön kerül kivezetésre a csapadékvíz, a víznyelők az északi oldalon meglévő árokba kötnek át. A projekt során megújításra kerülnek a földárkok, szikkasztóaknák kerülnek elhelyezésre a temető melletti szakaszon gyeprácsburkolattal.

A beruházás által érintett terület vízrendezése hozzájárul a településen az esélyegyenlőség biztosításához. A település egész területén biztosított lesz a polgárok egyenlő hozzáférése a közszolgáltatásokhoz, ideértve a belterületi vízrendezést. A tervezett tevékenység másodlagos hatásaként jelentkezhet a település szegregációmentességének erősítése, továbbá ekképpen megvalósul a település homogén esztétikai és funkcionális egysége.

A fejlesztés további eredményei:

  • A projektterületen fekvő ingatlanok értéke nő.
  • A területen a gazdasági tevékenységet folytató – potenciálisan munkahelyet teremtő – vállalkozások nagyobb biztonsággal működhetnek, ezáltal hozzájárulva a település gazdasági fejlettségéhez.
  • A beruházás fontos oktatási, nevelési, és egészségügyi intézményeket érint.
  • A projekt végrehajtásába a Községüzemeltető Kft. keretein belül bevonásra kerülnek a közmunka programban foglalkoztatott dunakiliti lakosok.
  • A település népességmegtartó ereje, a lakosság komfortérzete is nő.

Szakál Tímea – Családgondozó
Ügyfélfogadás:
Dunakiliti, Kossuth u. 63.
(Közösségi Ház épületében)
H: 8.00 –12.00
Sz:8.00 –12.00
 
Ügyfélfogadási időn kívül :
 
Kistérségi Gyermekjóléti Családsegítő Központ
 
Cím: 9200, Mosonmagyaróvár, Vasutas utca 10.
Turner Zsolt
 
Fogadóóra:
K: 12.00 – 15.00
 
Cím: Dunakiliti, Kossuth L. u. 63.
(Közösségi Ház épületében)
Akadályoztatás esetén a Mosonmagyaróvári Körzeti Iroda fogadóórája
folyamatos:
H – Cs: 9.00 – 11.00 óráig ill. 13.00 – 15.00 óráig
P: 9.00 – 13.00 óráig
Dr. Csupecz Fruzsina
Telefon: 96/224-021
 
Ellátás:
H: 8.00 – 18.00
Cs: 14.00 – 18.00
P: 8:00 – 16.00
 

Előjegyzés alapján a: +36304521872 telefonszámon.

 
Fogorvosi ügyelet:
Teljesítés helye: Mosonmagyaróvár és Halászi közigazgatási területén biztosított fogorvosi
rendelők.
 
Telefon: 70/284-8240; 20/982-4645
 
Időtartam: Szombat, vasárnap, munkaszüneti és ünnepnapokon 8.00 órától 12.00 óráig.
 
Ellátotti kör: Mosonmagyaróvár, Mosonudvar és Halászi települések közigazgatási területén
állandó lakóhellyel vagy ideiglenes tartózkodási
hellyel rendelkező sürgősségi ellátást igénylők.
2018. április 1-től Dunakiliti és Feketeerdő lakcímkártyával rendelkező lakosai is
jogosultak az ellátásra.
Aesculap gyógyszertár:
dr. Lengyel Anna, dr. Tóth-Boros Eszter
Dunakiliti, Kossuth u. 96/A.
 
Telefon: 96/224-123
E-mail cím: [email protected]
 
Nyitvatartás:
H, Sz, Cs, P: 8.00-14.30
K: 13.00–18.00
Dr. Rimóczi Natasa – Vegyes Háziorvosi Praxis
 
 
Cím: 9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos u. 96. (Egészségház)
 
Telefon: 96/224-582
 
Rendelési idő:
 
Orvosi rendelő:
Dunakiliti, Kossuth u. 96.;
Feketeerdő, Árpád tér 1.
 
H-Cs: 8.00 – 10.00 Feketeerdő;
H, Cs: 10.00 – 12.00 Dunakiliti;
K: 13.00 – 17.00 Dunakiliti;
K: 11.00 – 12.00 Tanácsadás;
Sz, P: 8.00 – 11.00 Dunakiliti
Ügyfélfogadási rendje:
Kedd: 15:30 – 16 óráig
 
Jegyző ügyfélfogadása:
Dunakiliti: Hétfő: 13 – 16 óráig
Feketeerdő: Szerda: 13 – 16 óráig
 
Pénztári órák:
Kedd: 8 – 10 óráig
Csütörtök: 14 – 16 óráig
Babik Enikő
Elérhetőség: 06-20/231-3396
Cím: 9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos u. 96. (Egészségház)
 

Önálló védőnői tanácsadás:
Sze: 9.00 – 11.00
P: 08.00 – 10.00

Orvossal tartott tanácsadás (Dr. Rimóczi Natasa): szerda 11:45-12:45 óra
Gyermek MSZSZ (Dr. Virághalmi Aranka): Minden hónap 4. Péntekén