Dunakiliti

Tájékoztatás gyermekétkeztetés igénybevételéről 2022/2023. tanévre

Tájékoztató

Tisztelt Szülők!

Kérjük Önöket, hogy a 2022/2023. tanévre vonatkozó gyermekétkezés iránti igényüket szíveskedjenek az erre a célra rendszeresített nyomtatványok kitöltésével az önkormányzatnak jelezni.

A nyomtatvány – Megrendelés – iskolai étkeztetés igénylése a 2022/2023 tanévre és nyilatkozatok – letölthetők az önkormányzat honlapjáról (www.dunakiliti.hu/dokumentumok oldalon a Gyermekétkeztetés mappából) kinyomtatható vagy az Önkormányzati Hivatal pénzügyi irodáján, illetve az általános iskolában is beszerezhető.

A kitöltött és aláírt nyomtatványokat 2022. augusztus 30. napjáig szíveskedjenek a Faluház bejárata mellett található postaládába helyezve a Hivatalba eljuttatni.

Kedvezmények igénylése

A szülő a megrendelő nyomtatvány kitöltésével nyilatkozik arról is, hogy kéri az étkeztetést, illetve a mindenkor hatályos törvényi rendelkezés szerinti normatív kedvezmény megállapítását. A kedvezmény megállapításához minden esetben szükséges a megfelelő igazolások benyújtása a megrendelés nyomtatvány beadásával egyidejűleg

Általános iskolai tanuló után az étkezésnél 100 % -os normatív kedvezmény vehető igénybe, ha

  • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
  • Nevelésbe vett gyermek (ezt igazoló dokumentum másolatát mellékelni kell)

Általános iskolai tanuló után az étkezésnél 50% -os normatív kedvezmény vehető igénybe, ha

  • A gyermek tartósan beteg (szakorvosi igazolás vagy magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat szükséges)
  • Sajátos nevelési igényű (szakértői és rehabilitációs bizottság határozata szükséges)
  • 3 vagy több gyermeket nevelnek a szülők (nyilatkozat kitöltése szükséges) igazolható)

Az önkormányzat felé bármilyen normatív kedvezményt érintő változást a szülő 5 napon belül köteles írásban bejelenteni.

Étkezési díj megfizetése

Az igénybe vett iskolai étkezés díjának megfizetésére utólag kerül sor, azaz az igénybevételt követő hónap elején, előre meghatározott napon kell megfizetni a megrendelt étkezés térítési díját az önkormányzat által kiállított számla alapján banki átutalással, illetve készpénz átutalási megbízás (csekk) használatával. A közleményben fel kell tűntetni a befizetendő számla sorszámát. A számlán szereplő pontos összeget kell megfizetni, kerekítés nélkül!

A tanuló iskolából történő hiányzása nem vonja automatikusan maga után az étkezés lemondását!

Étkezés lemondása

A szülő felelőssége, hogy hiányzás esetén az étkezést lemondja, amit megtehet minden nap 8.30 –ig telefonon (06-96-671-033) vagy e-mailben ([email protected]) az önkormányzatnál. Az étkezés lemondása másnaptól lép életbe.

Aznapi étkezést lemondani nem lehet, de lehetőség van az ebéd éthordóban történő elvitelére az óvoda konyhájáról. Amennyiben ezzel a lehetőséggel élni kíván kérjük jelezze a lemondáskor.

Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt. A hiányzást ingyenes étkezőnél is kérjük előre jelezni.

Hiányzást követően az étkezés ismételt megrendelése is a szülő kötelessége, amit a hiányzás utolsó napján 8.30–ig telefonon (06-96-671-033) vagy e-mailben ([email protected]) tehet meg. Amennyiben ezt elmulasztja, a tanuló számára az étkezést nem feltétlenül tudjuk biztosítani arra a napra.

Az iskolai étkezés megrendelését érintő változásokat (pl.: iskola-váltás, adatváltozás) kérjük 5 napon belül szíveskedjenek bejelenteni.

Az Önkormányzat elérhetőségei:

telefon: 06-96-671-033

e-mail: [email protected]

Dunakiliti, 2022. augusztus 18.

Tisztelettel:

dr. Odonics Aliz sk.

jegyző

Szakál Tímea – Családgondozó
Ügyfélfogadás:
Dunakiliti, Kossuth u. 63.
(Közösségi Ház épületében)
H: 8.00 –12.00
Sz:8.00 –12.00
 
Ügyfélfogadási időn kívül :
 
Kistérségi Gyermekjóléti Családsegítő Központ
 
Cím: 9200, Mosonmagyaróvár, Vasutas utca 10.
Turner Zsolt
 
Fogadóóra:
K: 12.00 – 15.00
 
Cím: Dunakiliti, Kossuth L. u. 63.
(Közösségi Ház épületében)
Akadályoztatás esetén a Mosonmagyaróvári Körzeti Iroda fogadóórája
folyamatos:
H – Cs: 9.00 – 11.00 óráig ill. 13.00 – 15.00 óráig
P: 9.00 – 13.00 óráig
Dr. Csupecz Fruzsina
Telefon: 96/224-021
 
Ellátás:
H: 8.00 – 18.00
Cs: 14.00 – 18.00
P: 8:00 – 16.00
 

Előjegyzés alapján a: +36304521872 telefonszámon.

 
Fogorvosi ügyelet:
Teljesítés helye: Mosonmagyaróvár és Halászi közigazgatási területén biztosított fogorvosi
rendelők.
 
Telefon: 70/284-8240; 20/982-4645
 
Időtartam: Szombat, vasárnap, munkaszüneti és ünnepnapokon 8.00 órától 12.00 óráig.
 
Ellátotti kör: Mosonmagyaróvár, Mosonudvar és Halászi települések közigazgatási területén
állandó lakóhellyel vagy ideiglenes tartózkodási
hellyel rendelkező sürgősségi ellátást igénylők.
2018. április 1-től Dunakiliti és Feketeerdő lakcímkártyával rendelkező lakosai is
jogosultak az ellátásra.
Aesculap gyógyszertár:
dr. Lengyel Anna, dr. Tóth-Boros Eszter
Dunakiliti, Kossuth u. 96/A.
 
Telefon: 96/224-123
E-mail cím: [email protected]
 
Nyitvatartás:
H, Sz, Cs, P: 8.00-14.30
K: 13.00–18.00
Dr. Rimóczi Natasa – Vegyes Háziorvosi Praxis
 
 
Cím: 9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos u. 96. (Egészségház)
 
Telefon: 96/224-582
 
Rendelési idő:
 
Orvosi rendelő:
Dunakiliti, Kossuth u. 96.;
Feketeerdő, Árpád tér 1.
 
H-Cs: 8.00 – 10.00 Feketeerdő;
H, Cs: 10.00 – 12.00 Dunakiliti;
K: 13.00 – 17.00 Dunakiliti;
K: 11.00 – 12.00 Tanácsadás;
Sz, P: 8.00 – 11.00 Dunakiliti
Ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 13 – 16 óráig
Kedd: 8 – 12 óráig
Szerda: 8-12 és 13-16 óráig
Csütörtök: 13-16 óráig
Péntek: nincs ügyfélfogadás
 
Jegyző ügyfélfogadása:
Dunakiliti: Hétfő: 13 – 16 óráig
Feketeerdő: Szerda: 13 – 16 óráig
 
Pénztári órák:
Kedd: 8 – 10 óráig
Csütörtök: 14 – 16 óráig

Körzet: Dunakiliti, Feketeerdő területi védőnői körzet

Cím: 9225 Dunakiliti, Kossuth L. u. 96.

Védőnő: Szanyi Dóra Eszter

Telefon: (3620)231 3396

E-mail: [email protected]

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT:
hétfőtől péntekig: 08:00-16:00
Telefon: (3620)231 3396

TANÁCSADÁS:
Csecsemő-,gyermek- és ifjúsági tanácsadás: hétfő: 09:00-11:00

Nők, várandós anyák részére tanácsadás: csütörtök: 11:00-13:00

Háziorvossal tartott tanácsadás:
hétfő: 13:00-13:45

Gyermek MSzSz: Minden hónap negyedik kedd 14:00

Tanácsadásra előre egyeztetett időpontban lehet érkezni!

Települési főépítész: M. Fábián Edit

Fogadóóra: minden hónap utolsó szerdája

Helye: Közös Önkormányzati Hivatal (Dunakiliti Kossuth Lajos utca 86.)

Elérhetőségek:
Telefon: +3620 268 2913
E-mail cím: [email protected]