Dunakiliti

Kiserdei Bölcsőde

Címe: 9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos utca 94.

E-mail cím: [email protected]

Tel:      +3620/666-81-81, +3620/666-81-82

Bölcsődevezető: Neuburger-Czimmermann Zsuzsanna

Bölcsődevezető-helyettes: Szeitz Róbertné


Bemutatkozás

A bölcsőde környezetét, helyi adottságait tekintve ideális ahhoz, hogy a gyermekek nyugodt körülmények között egészségesen fejlődjenek, ám bölcsődénk is rendszeres, folyamatos karbantartást igényel. A csoportszobák berendezése megfelelő, új, fejlődést, fejlesztést elősegítő eszközeink, játékaink vannak. Bölcsődénk udvara lehetőséget ad a gyerekek fokozott mozgásigényének kielégítésére. Csoportszobáink világosak, a kisgyermeknevelők mindent megtesznek azért, hogy a csoportszobák az évszaknak, eseményeknek, ünnepeknek megfelelően dekorálva legyenek.

 Tárgyi feltételeink nagyon jók, minden csoportszobában megtalálhatóak a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő értelmi képességet fejlesztő játékok, építő- és konstruáló játékok, szerepjátékok eszközei, gyermekbútorai és a vizuális nevelés eszközei. Az otthonosság érzését ezekben a helyiségekben harmonikusan összeválogatott textíliák, szőnyegek, függönyök segítik.

 Bölcsődei nevelőmunkánk a „A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai” módszertani levél alapján történik, szakmai programunk alapján. Figyelembe vesszük a szülői igényeket, helyi sajátosságainkat, tapasztalatainkat.

A szokásrendszer kialakítása fokozatosan és folyamatosan alakult. Napirendünkben érvényesül a folyamatosság és a rugalmasság. A mesék, az évszaknak, ismereteinknek, ünnepeinknek megfelelően változatosak. Környezetünk megismerését sétákkal, beszélgetésekkel, verseléssel alapoztuk meg.

A rajzolás, elsősorban a színezés, az énekes játékok, zenehallgatás nem maradhat ki egy nap sem.

Az év során nagyon sok lehetőség adódik, hogy minél több élményt biztosítsunk a gyermekeknek.

Tevékenységeink során a főszerepet elsősorban a játék kapja. Figyelünk arra, hogy a gyermekek szabadidős tevékenységeiket valóban spontán válasszák meg, ha tanácstalanok esetleg ötleteket adunk nekik.

Folyamatosan várjuk minden, három év alatti kisgyermek jelentkezését Dunakilitiről, Feketeerdőről, Bezenyéről, Dunaszigetről, Püskiről, Mosonszentmiklósról és Mosonmagyaróvárról !


Dokumentumok

Szakmai Program
Minőségpolitika
Házirend
Felvételi kérelem
2022/2023. évre vonatkozó munkaterv
Beszámoló a Kiserdei Bölcsőde 2021. évi munkájáról
Beszámoló a Kiserdei Bölcsőde 2022. évi munkájáról
Nevelés nélküli munkanapok 2023.

Bölcsődei igényfelmérő lap

Szakál Tímea – Családgondozó
Ügyfélfogadás:
Dunakiliti, Kossuth u. 63.
(Közösségi Ház épületében)
H: 8.00 –12.00
Sz:8.00 –12.00
 
Ügyfélfogadási időn kívül :
 
Kistérségi Gyermekjóléti Családsegítő Központ
 
Cím: 9200, Mosonmagyaróvár, Vasutas utca 10.
Turner Zsolt
 
Fogadóóra:
K: 12.00 – 15.00
 
Cím: Dunakiliti, Kossuth L. u. 63.
(Közösségi Ház épületében)
Akadályoztatás esetén a Mosonmagyaróvári Körzeti Iroda fogadóórája
folyamatos:
H – Cs: 9.00 – 11.00 óráig ill. 13.00 – 15.00 óráig
P: 9.00 – 13.00 óráig
Dr. Csupecz Fruzsina
Telefon: 96/224-021
 
Ellátás:
K: 8.00 – 11.00
Sz: 8.00 – 16.00
Cs: 8.00 – 16.00
P: 8:00 – 11.00
 

Előjegyzés alapján a: +3634521872 telefonszámon.

 
Fogorvosi ügyelet:
Teljesítés helye: Mosonmagyaróvár és Halászi közigazgatási területén biztosított fogorvosi
rendelők.
 
Telefon: 70/284-8240; 20/982-4645
 
Időtartam: Szombat, vasárnap, munkaszüneti és ünnepnapokon 8.00 órától 12.00 óráig.
 
Ellátotti kör: Mosonmagyaróvár, Mosonudvar és Halászi települések közigazgatási területén
állandó lakóhellyel vagy ideiglenes tartózkodási
hellyel rendelkező sürgősségi ellátást igénylők.
2018. április 1-től Dunakiliti és Feketeerdő lakcímkártyával rendelkező lakosai is
jogosultak az ellátásra.
Aesculap gyógyszertár:
dr. Lengyel Anna, dr. Tóth-Boros Eszter
Dunakiliti, Kossuth u. 96/A.
 
Telefon: 96/224-123
E-mail cím: [email protected]
 
Nyitvatartás:
H, Sz, Cs, P: 8.00-14.30
K: 13.00–18.00
Dr. Rimóczi Natasa – Vegyes Háziorvosi Praxis
 
 
Cím: 9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos u. 96. (Egészségház)
 
Telefon: 96/224-582
 
Rendelési idő:
 
Orvosi rendelő:
Dunakiliti, Kossuth u. 96.;
Feketeerdő, Árpád tér 1.
 
H-Cs: 8.00 – 10.00 Feketeerdő;
H, Cs: 10.00 – 12.00 Dunakiliti;
K: 13.00 – 17.00 Dunakiliti;
K: 11.00 – 12.00 Tanácsadás;
Sz, P: 8.00 – 11.00 Dunakiliti
Ügyfélfogadási rendje:
Kedd: 15:30 – 16 óráig
 
Jegyző ügyfélfogadása:
Dunakiliti: Hétfő: 13 – 16 óráig
Feketeerdő: Szerda: 13 – 16 óráig
 
Pénztári órák:
Kedd: 8 – 10 óráig
Csütörtök: 14 – 16 óráig
Haár Tiborné
Elérhetőség: 06-20/231-3396
Cím: 9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos u. 96. (Egészségház)
 
Önálló védőnői tanácsadás:
H: 9.00 – 11.00
P: 11.00 – 13.00
 
Orvossal tartott tanácsadás (Dr. Rimóczi Natasa): hétfő 13-14 óra
Gyermek MSZSZ (Dr. Virághalmi Aranka): Minden hónap 4. Péntekén