Dunakiliti

Kiserdei Bölcsőde

Címe: 9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos utca 94.

E-mail cím: [email protected]

Tel:      +3620/666-81-81, +3620/666-81-82

Bölcsődevezető: Neuburger-Czimmermann Zsuzsanna

Bölcsődevezető-helyettes: Szeitz Róbertné


Bemutatkozás

A bölcsőde környezetét, helyi adottságait tekintve ideális ahhoz, hogy a gyermekek nyugodt körülmények között egészségesen fejlődjenek, ám bölcsődénk is rendszeres, folyamatos karbantartást igényel. A csoportszobák berendezése megfelelő, új, fejlődést, fejlesztést elősegítő eszközeink, játékaink vannak. Bölcsődénk udvara lehetőséget ad a gyerekek fokozott mozgásigényének kielégítésére. Csoportszobáink világosak, a kisgyermeknevelők mindent megtesznek azért, hogy a csoportszobák az évszaknak, eseményeknek, ünnepeknek megfelelően dekorálva legyenek.

 Tárgyi feltételeink nagyon jók, minden csoportszobában megtalálhatóak a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő értelmi képességet fejlesztő játékok, építő- és konstruáló játékok, szerepjátékok eszközei, gyermekbútorai és a vizuális nevelés eszközei. Az otthonosság érzését ezekben a helyiségekben harmonikusan összeválogatott textíliák, szőnyegek, függönyök segítik.

 Bölcsődei nevelőmunkánk a „A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai” módszertani levél alapján történik, szakmai programunk alapján. Figyelembe vesszük a szülői igényeket, helyi sajátosságainkat, tapasztalatainkat.

A szokásrendszer kialakítása fokozatosan és folyamatosan alakult. Napirendünkben érvényesül a folyamatosság és a rugalmasság. A mesék, az évszaknak, ismereteinknek, ünnepeinknek megfelelően változatosak. Környezetünk megismerését sétákkal, beszélgetésekkel, verseléssel alapoztuk meg.

A rajzolás, elsősorban a színezés, az énekes játékok, zenehallgatás nem maradhat ki egy nap sem.

Az év során nagyon sok lehetőség adódik, hogy minél több élményt biztosítsunk a gyermekeknek.

Tevékenységeink során a főszerepet elsősorban a játék kapja. Figyelünk arra, hogy a gyermekek szabadidős tevékenységeiket valóban spontán válasszák meg, ha tanácstalanok esetleg ötleteket adunk nekik.

Folyamatosan várjuk minden, három év alatti kisgyermek jelentkezését Dunakilitiről, Feketeerdőről, Bezenyéről, Dunaszigetről és Mosonszentmiklósról!


Dokumentumok

Szakmai Program
Minőségpolitika
Házirend
Felvételi kérelem
2020/2021. évre vonatkozó munkaterv
2021/2022. évre vonatkozó munkaterv
2022/2023. évre vonatkozó munkaterv
Beszámoló a Kiserdei Bölcsőde 2021. évi munkájáról
Beszámoló a Kiserdei Bölcsőde 2022. évi munkájáról
Nyári zárvatartás 2022.

Nagy Klaudia – Családgondozó
Ügyfélfogadás:
Dunakiliti, Kossuth u. 63.
(Közösségi Ház épületében)
H: 8.00 –12.00
 
Ügyfélfogadási időn kívül :
 
Kistérségi Gyermekjóléti Családsegítő Központ
 
Cím: 9200, Mosonmagyaróvár, Vasutas utca 10.
Turner Zsolt
 
Fogadóóra:
K: 12.00 – 15.00
 
Cím: Dunakiliti, Kossuth L. u. 63.
(Közösségi Ház épületében)
Akadályoztatás esetén a Mosonmagyaróvári Körzeti Iroda fogadóórája
folyamatos:
H – Cs: 9.00 – 11.00 óráig ill. 13.00 – 15.00 óráig
P: 9.00 – 13.00 óráig
Dr. Horváth Miklós
Telefon: 96/224-021
 
Ellátás:
H: 8.00–16.00
K: 8.00–13.00
Sz: 8.00–16.00
 
Fogorvosi ügyelet:
Teljesítés helye: Mosonmagyaróvár és Halászi közigazgatási területén biztosított fogorvosi
rendelők.
 
Telefon: 70/284-8240; 20/982-4645
 
Időtartam: Szombat, vasárnap, munkaszüneti és ünnepnapokon 8.00 órától 12.00 óráig.
 
Ellátotti kör: Mosonmagyaróvár, Mosonudvar és Halászi települések közigazgatási területén
állandó lakóhellyel vagy ideiglenes tartózkodási
hellyel rendelkező sürgősségi ellátást igénylők.
2018. április 1-től Dunakiliti és Feketeerdő lakcímkártyával rendelkező lakosai is
jogosultak az ellátásra.
Aesculap gyógyszertár:
dr. Lengyel Anna, dr. Tóth-Boros Eszter
Dunakiliti, Kossuth u. 96/A.
 
Telefon: 96/224-123
E-mail cím: [email protected]
 
Nyitvatartás:
H, Sz, Cs, P: 8.00-14.30
K: 13.00–18.00
Dr. Rimóczi Natasa – Vegyes Háziorvosi Praxis
 
 
Cím: 9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos u. 96. (Egészségház)
 
Telefon: 96/224-582
 
Rendelési idő:
 
Orvosi rendelő:
Dunakiliti, Kossuth u. 96.;
Feketeerdő, Árpád tér 1.
 
H-Cs: 8.00 – 10.00 Feketeerdő;
H, Cs: 10.00 – 12.00 Dunakiliti;
K: 13.00 – 17.00 Dunakiliti;
K: 11.00 – 12.00 Tanácsadás;
Sz, P: 8.00 – 11.00 Dunakiliti
Ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 13 – 16 óráig
Kedd: 8 – 12 óráig
Szerda: 8 – 12 óráig
              13 – 16 óráig
Csütörtök: 13 – 16 óráig
Péntek: —
 
Jegyző ügyfélfogadása:
Dunakiliti: Hétfő: 13 – 16 óráig
Feketeerdő: Szerda: 13 – 16 óráig
 
Pénztári órák:
Hétfő: —
Kedd: 8 – 10 óráig
Szerda: —
Csütörtök: 14 – 16 óráig
Péntek: —
2018. 07. 01 – től védőnő: Ujháziné Kiss Judit
Elérhetőség: 06-20/231-3396
Cím: 9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos u. 96. (Egészségház)
 
Önálló védőnői tanácsadás:
hétfő és csütörtök 9-11 óra
Orvossal tartott tanácsadás (Dr. Rimóczi Natasa): hétfő 14-15 óra
Gyermek MSZSZ (Dr. Virághalmi Aranka): havonta 1 alkalommal

Bieber Istvánné
Telefon: 96/224-424