Dunakiliti

Temető

Szép és érdekes, számunkra kedves emlékeket találunk őseink nyugvóhelyén.

Dunakilitin az épített örökségünk nem tartalmaz nagyon régi elemeket. Temetőnkről is elmondható ugyanez.

A temető a Helyi Építési Szabályzat szerint különleges területnek számít. A régmúltban a templom köré temetkeztek falunk lakói. A régi, templomot körülvevő temetőt 1775-ben szüntették meg. A jelenlegi temetőt 1776. március 17-én szentelték meg. Sírkertünk legrégebbi emléke a Rajkai úti sarkon álló Nepomuki Szent János szobor. 1783. május 24-én állíttatta az akkori kegyúr, gróf Illésházy János. A középső nagykeresztet 1861-ben állították.

A legrégebbi fönnmaradt fejfák 1900 előttiek, számuk folyamatosan csökken. Szépségük és koruk miatt igyekszünk megtartani ezeket.

A nagykereszt mellett jobbra található elhunyt lelkipásztoraink síremléke. Három helyi születésű pap is Kilitiben van eltemetve. A temetőben található nemes Beöthy Mihály 1848-as honvéd, koronás ezüst érdemkereszttel kitüntetett tanító (+1902), valamint több I. és II. világháborús hősi halott sírja is. A kiliti temetőben nyugszik a csallóközi Tejfalun született ornitológus, néprajzkutató és vadász Csiba Lajos (+1966) is.

A temető kerítését és a ravatalozót 1970 körül építették.

2007-ben Dunakiliti szülöttének, Horváth Ottónak nemes felajánlása nyomán a ravatalozóra egy harang került, mely utolsó útjára kíséri a dunakiliti lakosokat.

A ravatalozó felújítására (kívül és belül) 2015 nyarán került sor. A temetőben térköves utak kerültek kialakításra és kandeláberek világítják meg a temetőkertet az esti órákban. Ezzel is tisztelgünk őseink emléke előtt.

2018. nov. 1-jén emléktáblát avattunk a ravatalozó falán, mely a Dunakilitiről elszármazottaknak állít emléket.

Felirata: Mindazoknak emlékére állíttatott, kik itt születtek, de a sors máshová szólította őket. Hazánkon belül vagy külhonban élnek vagy holtak.

Az élőket szeretettel hazavárjuk, a holtaknak, ha templomaink harangjai megkondulnak, hangjuk szálljon sírjuk mélyére!

Nyugodjanak békében! Állíttatta: Dunakilitiért Egyesület 2018.

A sírkertben áll Csebi-Pogány Alajos kápolnája, melyet 1994-ben építtetett, majd dr. Pápai Lajos megyés püspök úr áldott meg. A kápolna előtt látható az építtető szobra. A családtagoknak külön sírhelye is van temetőnkben.

A temető védőterülete a telekhatárától számított 50 m széles területsáv. A védő területen belül kegyeletsértő, a temető működését zavaró építmény (pl. vendéglátóhely) nem építhető.

A lakosság számának gyarapodása szükségessé tette temetőnk bővítését, ezért a szomszédos telkekből vásároltunk területeket.

Sírkertünk gondozása a településen élőkkel valósul meg, a fűnyírást, karbantartást végzik a Dunakiliti Községüzemeltető Kft. alkalmazottai, a sírokra a lakosok fordítanak nagy figyelmet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Szakál Tímea – Családgondozó
Ügyfélfogadás:
Dunakiliti, Kossuth u. 63.
(Közösségi Ház épületében)
H: 8.00 –12.00
Sz:8.00 –12.00
 
Ügyfélfogadási időn kívül :
 
Kistérségi Gyermekjóléti Családsegítő Központ
 
Cím: 9200, Mosonmagyaróvár, Vasutas utca 10.
Turner Zsolt
 
Fogadóóra:
K: 12.00 – 15.00
 
Cím: Dunakiliti, Kossuth L. u. 63.
(Közösségi Ház épületében)
Akadályoztatás esetén a Mosonmagyaróvári Körzeti Iroda fogadóórája
folyamatos:
H – Cs: 9.00 – 11.00 óráig ill. 13.00 – 15.00 óráig
P: 9.00 – 13.00 óráig
Dr. Csupecz Fruzsina
Telefon: 96/224-021
 
Ellátás:
K: 8.00 – 11.00
Sz: 8.00 – 16.00
Cs: 8.00 – 16.00
P: 8:00 – 11.00
 

Előjegyzés alapján a: +3634521872 telefonszámon.

 
Fogorvosi ügyelet:
Teljesítés helye: Mosonmagyaróvár és Halászi közigazgatási területén biztosított fogorvosi
rendelők.
 
Telefon: 70/284-8240; 20/982-4645
 
Időtartam: Szombat, vasárnap, munkaszüneti és ünnepnapokon 8.00 órától 12.00 óráig.
 
Ellátotti kör: Mosonmagyaróvár, Mosonudvar és Halászi települések közigazgatási területén
állandó lakóhellyel vagy ideiglenes tartózkodási
hellyel rendelkező sürgősségi ellátást igénylők.
2018. április 1-től Dunakiliti és Feketeerdő lakcímkártyával rendelkező lakosai is
jogosultak az ellátásra.
Aesculap gyógyszertár:
dr. Lengyel Anna, dr. Tóth-Boros Eszter
Dunakiliti, Kossuth u. 96/A.
 
Telefon: 96/224-123
E-mail cím: [email protected]
 
Nyitvatartás:
H, Sz, Cs, P: 8.00-14.30
K: 13.00–18.00
Dr. Rimóczi Natasa – Vegyes Háziorvosi Praxis
 
 
Cím: 9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos u. 96. (Egészségház)
 
Telefon: 96/224-582
 
Rendelési idő:
 
Orvosi rendelő:
Dunakiliti, Kossuth u. 96.;
Feketeerdő, Árpád tér 1.
 
H-Cs: 8.00 – 10.00 Feketeerdő;
H, Cs: 10.00 – 12.00 Dunakiliti;
K: 13.00 – 17.00 Dunakiliti;
K: 11.00 – 12.00 Tanácsadás;
Sz, P: 8.00 – 11.00 Dunakiliti
Ügyfélfogadási rendje:
Kedd: 15:30 – 16 óráig
 
Jegyző ügyfélfogadása:
Dunakiliti: Hétfő: 13 – 16 óráig
Feketeerdő: Szerda: 13 – 16 óráig
 
Pénztári órák:
Kedd: 8 – 10 óráig
Csütörtök: 14 – 16 óráig
Haár Tiborné
Elérhetőség: 06-20/231-3396
Cím: 9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos u. 96. (Egészségház)
 
Önálló védőnői tanácsadás:
H: 9.00 – 11.00
P: 11.00 – 13.00
 
Orvossal tartott tanácsadás (Dr. Rimóczi Natasa): hétfő 13-14 óra
Gyermek MSZSZ (Dr. Virághalmi Aranka): Minden hónap 4. Péntekén