Dunakiliti

TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00037 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ „Dunakiliti belterületi csapadékvíz-rendezés I. ütem” CÍMŰ PÁLYÁZAT BEMUTATÁSA

  

Szakmai előrehaladás     

„Dunakiliti belterületi csapadékvíz-rendezés I. ütem”

Dunakiliti Község Önkormányzata (9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos u. 86.) a „Dunakiliti belterületi csapadékvíz-rendezés I. ütem” című TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00037 kódszámú pályázata a TOP-2.1.3-16 kódszámú felhívás alapján valósítja meg a nevezett projektet.

Kedvezményezett neve: Dunakiliti Község Önkormányzata

A támogatás összege: bruttó 110.000.000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt átfogó célja a TOP célkitűzésekkel és a TOP-2.1.3-16 pályázati felhívásban foglaltakkal összhangban valósul meg.

A projekt Dunakiliti Faluközpontjának és a környező utcáknak a csapadékvíz rendezését oldja meg. Az éghajlatváltozás a világ és így hazánk minden térségét is érinti. Egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási jelenségek, melynek során egyre több csapadék hull egy-egy területre rövid idő alatt. A fejlesztési szükségszerűséget az alapozza meg, hogy Dunakilitin a jelenlegi belterületi csapadékvíz elvezető rendszer nem képes a megnövekedett vízmennyiség megfelelő kezelésére, és elvezetésére, ami a belterületi létesítményeket veszélyezteti, a községben az életminőséget rontja, és jelentős anyagi károkat eredményez, amely az önkormányzatot, a lakosságot, illetve az érintett kisvállalkozásokat egyaránt terheli. A nagy intenzitású esőkből származó csapadékvizeket a jelenlegi elvezető rendszer nem képes kellő gyorsasággal és kapacitással befogadni.

A fejlesztés megvalósításának indokoltságát növeli, hogy a településen a belvízelvezető árokrendszer rekonstrukciójára legutóbb az 1980-as évek elején került sor. Az azóta eltelt közel negyven évben történt települési nagyberuházások (gáz- és szennyvízhálózat kiépítése) munkálatai, valamint természeti (árkok természetes feltöltődése), társadalmi (nagyobb terhelések az épített műtárgyakon és szakaszokon) és emberi (árok szakaszok feltöltése, átereszek megszüntetése) tényezők a belvízelvezető árokrendszer szakaszait eredeti funkciójukban teljesen, vagy részben alkalmatlanná tették a bel- és csapadékvíz elvezetésére.

A Kossuth utca egyenetlen domborzati viszonyai nehezítik és egyben indokolják a csapadékvíz elvezetését. A Kossuth utca páros oldalán, az önkormányzati intézmények előtt van kiépített árokrendszer, de ezek nincsenek összekötve, így nagy csapadékmennyiség esetében nem tudják befogadni a lehullott csapadékot, és veszélyeztetik a környező ingatlanok pincéit, még akár az út másik oldalán is.

A Rajkai úton található temetőnél nincs kiépített árokrendszer, nem rendezett a csapadékvíz-helyzet, erre születik most megoldás e projekt során. Ki lehet védeni általa a belterületi csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítetlenségéből adódó vízkáreseményeket.

A Diós utcában és a Kisfaludy utcában meglévő csapadékvíz-probléma megszüntetésére kerülhet sor az ott lévő árokrendszer rekonstrukciójával.

A projekt a tervezett ütemezés szerint halad, a projektmenedzsment a szerződésben foglaltak szerint végzi a feladatát.

A szakmai előrehaladás során teljesült mérföldkövek:

  1. mérföldkő: A projekt előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése. Teljesül a kivitelezés megkezdéséhez szükséges összes, tervkészítésre vonatkozó jogszabályi elvárás, a szükséges hatósági engedélyezési folyamatok lezárásával együtt. Az engedélyezési és kiviteli tervek elkészültek, a vízjogi létesítési engedélyt megkaptuk.
  2. mérföldkő: Közbeszerzési eljárás lefolytatása eredményesen lezárult.
  3. mérföldkő: Műszaki ellenőr kiválasztásra került. A kivitelezés során a kivitelező által készített forgalomtechnikai terv és a megteremtett biztonságos munkavégzés mellett megkezdődtek a kivitelezési munkák. A mérföldkő teljesítése során 50% készültségig ért el a kivitelezés.
  4. mérföldkő: A kivitelezési munkák elérték a 100% készültséget. A műszaki átadás-átvételi folyamat megkezdődött.

A nyilvánosság aktuális elemeit teljesítettük.

A beruházás megvalósulása:

A beruházás megvalósult, a műszaki átadás-átvétel 2023.06.10-én megtörtént, a projekt lezárult.

Fotók az előrehaladásról 50% készültségnél:

A projekt

Fotók a beruházás megvalósulásáról a 100% készültség elérésénél:

Szakál Tímea – Családgondozó
Ügyfélfogadás:
Dunakiliti, Kossuth u. 63.
(Közösségi Ház épületében)
H: 8.00 –12.00
Sz:8.00 –12.00
 
Ügyfélfogadási időn kívül :
 
Kistérségi Gyermekjóléti Családsegítő Központ
 
Cím: 9200, Mosonmagyaróvár, Vasutas utca 10.
Turner Zsolt
 
Fogadóóra:
K: 12.00 – 15.00
 
Cím: Dunakiliti, Kossuth L. u. 63.
(Közösségi Ház épületében)
Akadályoztatás esetén a Mosonmagyaróvári Körzeti Iroda fogadóórája
folyamatos:
H – Cs: 9.00 – 11.00 óráig ill. 13.00 – 15.00 óráig
P: 9.00 – 13.00 óráig
Dr. Csupecz Fruzsina
Telefon: 96/224-021
 
Ellátás:
H: 8.00 – 18.00
Cs: 14.00 – 18.00
P: 8:00 – 16.00
 

Előjegyzés alapján a: +36304521872 telefonszámon.

 
Fogorvosi ügyelet:
Teljesítés helye: Mosonmagyaróvár és Halászi közigazgatási területén biztosított fogorvosi
rendelők.
 
Telefon: 70/284-8240; 20/982-4645
 
Időtartam: Szombat, vasárnap, munkaszüneti és ünnepnapokon 8.00 órától 12.00 óráig.
 
Ellátotti kör: Mosonmagyaróvár, Mosonudvar és Halászi települések közigazgatási területén
állandó lakóhellyel vagy ideiglenes tartózkodási
hellyel rendelkező sürgősségi ellátást igénylők.
2018. április 1-től Dunakiliti és Feketeerdő lakcímkártyával rendelkező lakosai is
jogosultak az ellátásra.
Aesculap gyógyszertár:
dr. Lengyel Anna, dr. Tóth-Boros Eszter
Dunakiliti, Kossuth u. 96/A.
 
Telefon: 96/224-123
E-mail cím: [email protected]
 
Nyitvatartás:
H, Sz, Cs, P: 8.00-14.30
K: 13.00–18.00
Dr. Rimóczi Natasa – Vegyes Háziorvosi Praxis
 
 
Cím: 9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos u. 96. (Egészségház)
 
Telefon: 96/224-582
 
Rendelési idő:
 
Orvosi rendelő:
Dunakiliti, Kossuth u. 96.;
Feketeerdő, Árpád tér 1.
 
H-Cs: 8.00 – 10.00 Feketeerdő;
H, Cs: 10.00 – 12.00 Dunakiliti;
K: 13.00 – 17.00 Dunakiliti;
K: 11.00 – 12.00 Tanácsadás;
Sz, P: 8.00 – 11.00 Dunakiliti
Ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 13 – 16 óráig
Kedd: 8 – 12 óráig
Szerda: 8-12 és 13-16 óráig
Csütörtök: 13-16 óráig
Péntek: nincs ügyfélfogadás
 
Jegyző ügyfélfogadása:
Dunakiliti: Hétfő: 13 – 16 óráig
Feketeerdő: Szerda: 13 – 16 óráig
 
Pénztári órák:
Kedd: 8 – 10 óráig
Csütörtök: 14 – 16 óráig

Körzet: Dunakiliti, Feketeerdő területi védőnői körzet

Cím: 9225 Dunakiliti, Kossuth L. u. 96.

Védőnő: Szanyi Dóra Eszter

Telefon: (3620)231 3396

E-mail: [email protected]

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT:
hétfőtől péntekig: 08:00-16:00
Telefon: (3620)231 3396

TANÁCSADÁS:
Csecsemő-,gyermek- és ifjúsági tanácsadás: hétfő: 09:00-11:00

Nők, várandós anyák részére tanácsadás: csütörtök: 11:00-13:00

Háziorvossal tartott tanácsadás:
hétfő: 13:00-13:45

Gyermek MSzSz: Minden hónap negyedik kedd 14:00

Tanácsadásra előre egyeztetett időpontban lehet érkezni!

Települési főépítész: M. Fábián Edit

Fogadóóra: minden hónap utolsó szerdája

Helye: Közös Önkormányzati Hivatal (Dunakiliti Kossuth Lajos utca 86.)

Elérhetőségek:
Telefon: +3620 268 2913
E-mail cím: [email protected]